Textbehandling och sättning
Textbehandling och sättning

Sättning av böcker, häften och foldrar.
Microsoft Word, Affinity Publisher, InDesign, Ventura.

Notsättning

Notsättning, transkribering, nothäften och partitur.
Finale, MuseScore, Studio One, Notion.

Kombinerat

Text, bilder och noter i samma publikation.

text&not.se

Kontakt